GDPR

Bine ați venit pe site-ul nostru www.tkh.ro accesul și vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare menționate mai jos. wContinuarea navigării pe acest site implică acceptarea automată a Termenilor și condițiilor precum și Politici de Confidențialitate.

TKH Spring Services SRL, își rezerva dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabila. De aceea, va rugam să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

1. Informații personale
Utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea site-ului www.tkh.ro. TKH Spring SRL nu este responsabilă pentru acțiunile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea datelor personale.

2. Drepturile utilizatorului
TKH Spring Services SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fără acordul scris al TKH Spring Services SRL.

3. Securitatea datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor putea fi utilizate de către TKH Spring Services SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poșta sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.
Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. TKH Spring Services SRL se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației dintre client și TKH Spring Services SRL.
Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru.

TKH Spring Services SRL se obligă sa respecte drepturile dumneavoastră conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastră trimisă către adresa TKH Spring Services SRL, se obligă: sa rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; sa înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

TKH Spring Services SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):
a) dreptul de a cere TKH Spring Services SRL sa va confirme dacă prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b) dreptul de a cere TKH Spring Services SRL să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
c) dreptul de a cere TKH Spring Services SRL să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
d) dreptul de a cere TKH Spring Services SRL să înceteze expedierea de mesaje promoționale.

În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv de terțe persoane: TKH Spring Services SRL garantează securitatea sistemelor informatice.
Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele TKH Spring Services SRL.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI, SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL, VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALA ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.